Star Trek: Paladin - Svět
 • Svět 24, století.
 • Podoba galaxie před sto miliony lety.

 • Hvězdná Flotila Federace po roce 2378
 • Citáty.
 • Historie
  Po roce 2375 když se federace konečně zbavila všech svých nepřátel, tj. Borgů a Dominionu, očekávali všichni klidnější časy. Bohužel tak se nestalo, s příchodem nového roku 2376 vyvstalo nové nebezpečí v podobě rasy Huredů. Nejprve se Huredové představili jako příležitostní piráti a lupiči. Přepadali obchodní a transportní lodě, kradli a nechávali za sebou krvavou stopu. Když na ně Hvězdná flotila uspořádala za pomoci Klingonské říše hon a polapila několik jejich lodí, začali se neznámo odkud vynořovat celé desítky obřích bitevních křižníků a začali rozsévat smrt a zkázu.
  Do té doby nestranní Romulané byli požádáni o pomoc v nepříznivě se vyvíjejících bitvách s Huredy. Romulané přijali a postavili se bok po boku se svými spojenci proti společnému nepříteli, protože v den kdy byli Romulané požádáni o pomoc napadlo jejich území padesát Huredských lodí. Než je romulanská flotila zastavila zničili dvě kolonie a zabili výce než pět set tisíc občanů Romulanského hvězdného impéria.
  V roce 2377 byla konečně vypovězena válka proti Huredům. Během několika dnů se spojencům podařilo zničit kolem pěti stovek Huredských lodí, což byla, jak se později ukázalo, jenom malá kapka v moři. Po krvavých bojích o klingonskou kolonii Nagab III se ukázala skutečná síla Huredů. Hned poté co klingoni dobili Nagab III zpět do svých rukou překročilo hranice Federace šest set lodí Huredů s úmyslem udeřit na samý střed Federace, na Zemi. Hvězdná flotila nečekajíce tento útok nebyla připravena a Huredové se dostali až k Jupiteru a zničili stanice na oběžné dráze než je dostihla federální síla. Následovala krvavá bitva ve které bylo zničeno šedesát lodí federace, tedy dvě třetiny její již tak zmrzačené flotily. Beznadějný průběh bitvy nezvrátil ani příchod stovky romulanských a klingonských lodí. Huredové si bez vážnějších ztrát prosekali cestu až na orbit Země a začali ostřelovat povrch, urychlovači hmoty. Bylo zničeno Velitelsví Hvězdné flotily, Akademie hvězdné floitly a města San Francisko, Los Angeles, Portland, Guadalajara, Johokama, Taibei, Brisbane, Sydney a Wellington. Během půl hodiny zahynuly tři miliony lidí, a Zemi hrozil pád. Lidská rasa se blížila svému soudnému dni, jejich domovská planeta byla v obležení nepřítele a ani její spojenci nemohli nic udělat.
  Několik málo minut dělil Huredskou invazní armádu od vstupu na povrch planety, když do systému vstoupil jeden tisíc plavidel neznámého druhu. Zbytky federálních, klingonských a romulanských sil začali zoufat. Šestnáct set lodí! Federace málem přestala existovat, naštěstí do té doby neznámí Darmokové nepřišli pomáhat v obléhání. Místo toho napadli zbývající Huredské lodě a zahnali je na ústup. Huredové začali ustupovat s darmoky a zuřící Federací v patách, stáhli se až do planetárního systému 40 Eridani, k Vulkánu. Tam se jim na krátkou chvilku postavila na odpor skupinka lodí. Jednalo se vesměs o ještě nedokončená plavidla federace z blízkých doků a několik málo vulkánských plavidel. Statečný pokus o obranu Vulkánu vešel do historie. Huredové byli sevřeni mezi Darmockou a Federální flotilou a domobranou Vulkánu. Zbytek jejich flotily se stáhl až na orbit vulkánského měsíce a tam byli všichni do posledního pobiti. Federace byla zachráněna!
  Ale za jakou cenu!
  Dvě třetiny federálních vesmírných lodí byly zničeny, obranné prostředky Hvězdné flotily byly v troskách, tři a půl milionu mrtvých.

  Následovalo údobí míru během kterého se Federace a její spojenci vzpamatovávali z krvavé války. V roce 2378 se Huredové objevili znovu a tentokrát jich nepřicházely stovky, ale tisíce. 15. března 2378 překročilo hranice Federace pět tisíc Huredských křižníků. Gigantická válečná flotila ničila planetu za planetou, umřely další dva miliony občanů federace. Během jednoho roku nestihla Hvězdná flotila vyzbrojit dostatek lodí aby doplnila stavy jaké byly před prvním útokem, natož aby se postavila stonásobku prvního útoku. Opět zasáhli Darmokové. Následovala bitva mýtických rozměrů, na obou stranách stálo kolem pěti tisíc plavidel. Boje trvaly celé dva dny, osmačtyřicet hodin na sebe obě strany dorážely, až nakonec Damrokové zvítězili. Z ohromné flotily zůstalo všeho všudy patnáct poničených a boje neschopných lodí, včetně vlajkové lodě Ik'ch'aa na které byl velitel flotily Llanor Shigan. Shigan konečně vysvětlil původ Huredů, byla to fanatická sekta jeho lidu, Darmoků, uctívající černého hada jako svého boha. Darmokové nebyli ve stavu kdy by se mohli postavit Huredům a ještě bránit své vlastní území.
  A tak vznikla Triáda. Společenství tří největších mocností dvou kvadrantů, Federace, Klingonská říše a Romulanské hvězdné impérium. 30. března 2378 se Triáda za celou dobu od prvních nájezdů Huredů zmohla k protiofenzívě. Do hlubokého vesmíru byly vyslány malé a rychlé lodě mající za úkol lokalizovat domovinu Huredů. To se podařilo a vesmírná flotila Triády vyrazila vstříc vítězství. Po posledním masakru nad Zemí nebylo dost lodí aby se mohli postavit nepříteli přímo. Zvolili tedy opačnou taktiku; Hvězdná flotila Federace dopraví ve svých lodích na místo určení Klingonskou a Romulasnou pěchotu a tak pak bude bojovat s nepřítelem na jeho vlastní půdě. Tato nezvyklá strategie slavila úspěch, desítky federálních, klingonských a romulanských lodí přepadaly konvoje se zásobami, transporty zbraní a těžební stanice, a za nimi se valila horda klingonských válečníků podporovaná romulanskou pěchotou. Tak se stalo že na konci roku 2378 konečně padli Huredové do hlubin zapomnění.
  Minulost galaxie
  Tady se vám pokusím přiblížit vzezření galaxie před sto miliony lety. Mapa bude průběžně doplňována údaji z nových epizod. Jsem válečník ne malíř tak omluvte její strohost.
  100 000 000 b.c.
  Různé kvadranty galaxie označují příslušná písmena řecké abecedy: a je kvadrant Alfa, b je kvadrant Beta, c je kvadrant Gamma a d znamená kvadrant Delta.

  Miniaturní logo Hvězdné flotily označuje místo kde byl Paladin vyhozen z časové anomálie. Ty malé modré kuličky označují planetární systémy.
  Jsou to:
  I Země.
  II Vulkán.
  III Q'oroS.
  IV Romulus Remus.
  V Zajatecká kolonie kam byli převezeni poručík Rodow a jeho výsadek po svém zajetí na Vulkánu. (01. Azzum)
  VI Setcheron odkud kapitán McCoy a poručík Rodow prošli portálem do záchranné lodi Valků. (02. Shiganova archa)
  VII Záchranná loď Valků se 150 000 civilisty. (02. Shiganova archa)
  VIII P32. Planeta kde havaroval raketoplán nadporučíka Wynna. (03. Trosečník)
  IX Bývalý domovksý svět S'hyktů.
  X Dvojice planetárních systémů z nichž jeden slouží jako vládní centrum Ezatorského impéria a druhý je domovský svět Ezhitů.
  XI Planeta P781 nebo-li Illamen, kde se kapitán McCoy a jeho posádka setkali s Draky a zachránili S'hykty. (04. Čas mýtů a legend)
  Červené čtverce na mapě označují nově dobytá území a červené tečky jsou další cíle na které Paladin nebo S'hyktové útočili.
  Nyní uspořádání:
  Čáry této barvy značí hranice Ezhity porobených území. Tato barva ozančuje samotné Ezatorské impérium. Oblasti uvnitř impéria jsou národy které během své expanze Ezhitové zotročili a částečně vyhladili. Zato oblasti za hranicemi jsou vazalové nucení sloužit Ezhitům.