Star Trek: Paladin - Mimozemské rasy
Ezhitové
S'hyktové
Valkové
Drakové
Grondařané a Arpelliané

EZHITOVÉ


Rasa:
Říše: Živočichové
Kmen: Obratlovci
Třída: Plazi
Řád: Eritopové
Podřád: Vyšší eritopové
Rod: Ezhitoidi
Druh: Hommo Ezhipara

Základní fyziologie:
Průměrná výška: 170 cm
Průměrná váha: 80 kg
Tělesná teplota: 30,9 °C
Průměrná délka života: 90 let

Stručný popis:
Postava: Postavy Ezhitů se liší podle kastovního začazení. Kněží jsou hubení a šlachovití, vojáci podstadití a robustní a civilní obyvatelstvo má stejnou rozmanitost jako průměrný člověk. Předcházející popisy patřily mužské části populace, ženy dodržují přísný kodex. Ženy jsou tedy hubené a dobře stavěné. Mnohdy se stává že ženy Ezhitů prochází genetickou manipulací aby rodily větší počet silnějších potomků.
Lebka: Lebka se opět různí podle společenského zařazení Ezhity. Čím plošší zátylek tím významější člověk.
Oči: Stejné jako u lidí.
Uši: Zakrnělé. Jsou to pouze díry po stranách hlavy.
Nos: Prakticky vzato by Ezhitové nos vůbec nemuseli mít. Nemá žádnou smyslovou funkci jako například nos lidský. Prochází přez něj sice malé množství kyslíku do těla, ale jedná se pouze o zůstatek z předešlého stádia evoluce. Ezhitvé dýchají povrchem těla a ústy.
Ústa: Ezhitské zuby jsou velice jemné a pilovité. V ústní dutině se nachází 48 zubů.
Kůže: Šupinatá na dotek nepříjemná a hrubá. Slabá vrstva hustého podkožního tuku. Součást dýchacího ústrojí.

Náboženství:
Ezhitové nevěří v posmrtný život, podle jejich filozofie duše umírá a přestává existovat zároveň s tělem. Navzdory tomu všemu věří v božstva. Nejuctívanějším bohem je 'Klutuu', což se dá přeložit jako 'had'. Aby ho uctili malují si Ezhitové různá části těla odstíny červené barvy. Klutuu také nakazuje Ezhitům krvavé obřady během kterých obětují vlastní potomky a zajaté nepřátele.
Rozmnožování:
Žádné manželské svazky, čím víše postavený muž tím větší počet partnerek smí oplodnit. Nižší kasty mají mizivou šanci na pokračování svého rodu. Muži nebo ženy neschopní plodit potomky jsou likvidováni. Délka březosti je 11 měsíců. Nevyvinuté nebo nedokonalé děti jsou ihned po porodu zlikvidovány.
Státní zřízení:
Ezatorské impérium je vystavěno takříkajíc na kostech ostatních národů. Krutá a nemilosrdná válečnická filozofie Ezhitům zakazuje jakýkoliv soucit dokonce i braní zajatců. Všichni nepřátelé jsou v boji pobiti a jejich ženy a děti odvlečeny do otroctví. Jak můžete vidět na
mapě území Ezhitů se skládá z menších územních celků. Každy celek (nebo-li provincie) je samostatným správním systémem s vlastními zákony a vojskem. Všechny celky uvnitř hranic jsou vystavěny na bedrech otorků a jediná zákonodárná moc je moc Ezhitů. Území za hranicemi nesoucí Ezatorské jho mají dva správní systémy. Jednak vojenskou diktaturu Ezhitů a pak ještě zbytky svého vládnoucího systému. Jedinou vyjímku tvoří bývalé území S'hyktů které trpí pod krutovládou Ezhitů kvůli svému tuhému odporu při dobývání. Ezatorské impérium se neustále rozšiřuje protože Ezhitové pořádají dlouhé a krvavé války, přepady a nájezdy na své sousedy kteří jim zatím neslouží. Přibližný počet obyvatel: 32 × 1021 humanoidů, přičemž 80% jsou otroci.


S'HYKTOVÉ


Rasa:
Říše: Živočichové
Kmen: Obratlovci
Třída: Savci
Řád: Primáti
Podřád: Vyšší primáti
Rod: Skyhoidi
Druh: Hommo Shekuderum

Základní fyziologie:
Průměrná výška: 160 cm
Průměrná váha: 70 kg
Tělesná teplota: 36,6 °C
Průměrná délka života: 390 let

Stručný popis:
Postava: S'hyktové jsou většinou hubení a štíhlí. 40% jejich tělěsné váhy tvoří svalová hmota.
Lebka: Stejně tvarovaná jako lidská. Vrchní část lebečních kostí je zhruba třikrát silnější než lidská.
Oči: Jako oči hmyzu, složené z tyčinek.
Uši: Stejně tvarované jako lidské a plnící stejnou funkci.
Nos: Stejně jako lidský určený k dýchání.
Ústa: Uspořádání zubů průměrného S'hyktky je stejné jako u Vulkánců. V ústní dutině je 28 zubů, chybí zadní pár stoliček.
Kůže: Na dotyk stejná jako lidská, barva se pohybuje od světle růžové po světle šedou nebo bílou. S'hyktům chybí schopnost shromažďovat podkožní tuk, v jejich tělech se sice malé množství tuku nachází, ale ten se většinou shromažďuje v rozmnožovacích orgánech.

Náboženství:
Většina S'hyktů ještě před tím než Ezatorské impérium zničilo jejich národ uctívalo rozmanitá božstva. Údaje s těchto dob jsou nepřesné a nepodložené, jen náznaky se hovoří o více než šedesáti bozích. V současné chvíli je jejich nábožneství zaměřeno na dva přírodní živly: 'Černý živel' což je vesmírná prázdnota, vakuum které přináší jak život tak smrt. 'Modrý živel' to je vpodstatě pozůstatek jejich půdovního náboženství, jedná se o plasmové bouře které velice často procházely jejich domovským planetárním systémem.
Rozmnožování:
Monogamie, stejný přístup jako u lidí. Délka březosti je až 20 měsíců. Pokud se dítě narodí dříve než v 17 měsící umírá.
Státní zřízení:
S'hyktové jsou v současné chvíli kočovným národem. Po zničení jejich domoviny a rozprášení vojska se podařilo uniknout přibližně pěti tisícům S'hyktů. Kteří v průběhu času vytvořili kočovnou velice pevně semknutou společnost. Cestují z planety na planetu, jakmile se objeví potíže sbalí se a jdou dál. Nevyhledávají konflikty, jsou-li však k boji doniceni dokáží být velice nebezpečnými protivníky.

VALKOVÉ


Rasa:
Říše: Živočichové
Kmen: Obratlovci
Třída: Plazi
Řád: Draconové
Podřád: Vyšší draconové
Rod: Valka
Druh: Valkum Sapienus

Základní fyziologie:
Průměrná výška: 240 cm
Průměrná váha: 320 kg
Tělesná teplota: 40,0 °C
Průměrná délka života: 1200 let

Stručný popis:
Postava: Robustní. Valkové jsou velice dobře stavění a dokáží se snadno přizpůsobit i extrémě nehostiným podmínkám. Stejna jako u Klingonů má každý jejich tělní orgán svojí zálohu. 36 párů žeber, dvě srdce, čtvery plíce, dva žaludky, osm metrů tenkého střeva, mozek rozdělený na čtyři části, dvoje játra a dvojitá měkká plena mozková. Valkové také mají unikátní regenrační systém který jim umožňuje obnovení ztracených končetin a tělních orgánů. Dokud není zasažena centrální nervová soustava jsou Valkové schopni se zregenerovat ze sebetěžšího zranění. (Bohužel ne ze smrti. :-))
Lebka: Jeden a půlkrát větší než lidská s dolní čelistí rozdělenou na tři části které se mohou od sebe rozevřít až v úhlu devadesáti stupňů.
Oči: Stejné jako lidské ovšem díky schopnosti vnímání nižších frekvencí vlnového spektra dokáží perfektně vidět ve tmě.
Uši: Tvarem jako lidské ale díky zvláštnímu uspořádání sluchových orgánů dokáží slyšet i na ultra visoké frekvenci. (Jako psi.)
Nos: Mírně zvednutý a menší než lidský. Čichová schopnost je mírně omezena, ale tento nedostatek si Valkové vynahrazují ostatními smysly.
Ústa: Dolní čelist je rozdělena na tři části. Prostřední část má vpředu 6 zubů a může se rozevřít dolů. Levá a pravá část má každá po 18 zubech a dokáží se rozevřít šikmo dolů. Na horní čelisti se nachází 32 zubů. Jazyk je při rozevírání čelistí přilepen k hornímu patru.
Kůže: Sametové hebká a extrémně pružná. Velice citlivá na dotek a vnímání tepla a chladu.

Náboženství:
Valkové nemají žádné náboženství. Neveří v posmrtný život. Možná kdysi měli nějaké náboženství ale to zaniklo v hlubinách času.
Rozmnožování:
Valkijský přístup k páření je stejný jako u Vulkánců ovšem bez sedmileté pravidelnosti. V jejich společnosti praktikují jak bigamii tak monogamii. Samice jsou březí přesně 10 měsíců.
Státní zřízení:
Konstituční monarchie. Hlavou státu je král a rada starších. Samotný národ je rozdělen na klany které mezi sebou kdysi neustále bojovaly. Nyní jsou však krevní msty zakázány aby se zaručilo přežití jejich národa. Před svým pádem byli Valkové nejmocnější rasou v galaxii. Podle všech informací zabíralo Setcheronské impérium celý kvadrant Alfa a velkou část kvadrantu Beta kteou pak dobyli Ezhitové.

DRAKOVÉ


Rasa:
Říše: Živočichové/Nelze zařadit
Kmen: Obratlovci/Nelze zařadit
Třída: Plazi/Nelze zařadit
Řád: Draci/Nelze zařadit
Podřád: Vyšší draci/Nelze zařadit
Rod: Illaman/Nelze zařadit
Druh: Illamen Invicti/Nelze zařadit

Základní fyziologie:
Průměrná výška: 5,9 m
Průměrná váha: 12 t
Průměrná délka: 15 m
Průměrné rozpětí křídel: 25m
Tělesná teplota: 10,1 °C/Nelze určit
Průměrná délka života: Není známo, odhadem kolem několika milionů let

Stručný popis:
Postava: Draci ze světa Illamen jsou velice podobní drakům kteří vystupují v severských pověstech národů Vikingů, Irů a Skotů. Není ovšem možné určit nebyla-li tato podoba určena pouze pro kontakt s lidmi z lodi Paladin.
Lebka: Dvoumetrová s velmi silnými žvýkacími svaly. Dolní i horní čelist má po sedmdesáti zubech, které jsou velmi jemné.
Oči: Nejsou dostupné žádné údaje.
Uši: Pouze díry po stranách hlavy, velmi citlivé.
Nos: Nejsou dostupné žádné údaje.
Ústa: Sto čtyřicet extrémně ostrých a tvrdých zubů po sedmdesáti v každé čelisti v jedné řadě.
Kůže: Podobná krokodýlí kůži, tvrdá jako diamant.

Náboženství:
Není, sami draci jsou základem nekolika legend.
Rozmnožování:
Rozmnožování draků, je následující. Páření probíhá v normálním světě (svět lidí) mláďata se vyvýjejí v druhém světě (něco na způsob Q kontinua) a po dosažení určitého věku se musí vylíhnout jinak zemřou. Je to také způsob jakým byli draci ovládání Ezhity. Díky enzimu z vajec, který Ezhitové používají jako drogu, se dračí mláďata mohou narodit do našeho světa.
Státní zřízení:
Není.

GRONDAŘANÉ A ARPELLIANÉ


Rasa:
Říše: Živočichové
Kmen: Obratlovci
Třída: Savci
Řád: Primáti
Podřád: Vyšší primáti
Rod: Cimeric
Druh: Hommo Cimeras

Základní fyziologie:
Průměrná výška: 170 cm
Průměrná váha: 85 kg
Tělesná teplota: 38,3 °C
Průměrná délka života: 80 let

Stručný popis:
Postava: Rozmanitost je tohoto druhu stejná jako u lidí, ale vesměs platí to pravidlo že muži jsou poněkud silnější a rychlejší, zato ženy jsou vytrvalejší.
Lebka: Stejně tvarovaná jako lidská. Čelní část je stejná jako u Klingonů, je jiná pro každého příslušníka druhu. Když se dotyčný rozzuří nebo je vzdrušený jeho čelo se prokrví a zčervená.
Oči: Stejné jako lidské.
Uši: Stejně tvarované jako lidské a plnící stejnou funkci.
Nos: Stejně jako lidský určený k dýchání.
Ústa: Stejně jako u lidí.
Kůže: Stejně jako u lidí, jen s tím rozdílem že podkožní vrstva tuku je silnější a kuže je odolnější proti poranění.

Náboženství:
Jak Grondařané tak Arpelliané uctívají rozmanité druhy božstev, bůžků, lárů, penátů a různých model.
Rozmnožování:
Monogamie, stejný přístup jako u lidí. Délka březosti je mezi 10 a 13 měsíci. Pokud se dítě narodí dříve než v 10 měsící má minimální šanci na přežití.
Státní zřízení:
Grondařané jsou méně početnou skupinou obývající severní pól domovského světa a mají konstituční monarchii. Arpelliané jsou roztroušeni po zbývajícím území obyvetlných ploch planety a jsou jak feudálové tak kočovníci. U nich je pravděpodobně nejrozmanitější státní zřízení.

Omluvte prosím nedokonalost latinských pojmenování a rozdělení do říše, řádu etc. Snažil jsem se s pomocí učebnice latiny sesmolit alespoň něco, ale moc se to nedařilo. Časem to snad vylepším. Konec konců fantazii se meze nekladou.