Star Trek: Paladin - U.S.S. PALADIN NX-80000 technická data.
Logo projektu Paladin.
Federální vesmírná loď třídy Paladin, experimentální prototip válečné loďi.

U.S.S. PALADIN NX-80000

Základní informace
Výška: 100.50 metrů
Šířka: 220.50 metrů
Délka: 690.0 metrů
Počet palub: 30
Hmotnost: 4 000 000 tun
Maximální hmotnost nákladu: 800 000 tun
Raketoplány-osobní typ 2: 15
osobní třída Danube: 10
osobní třída Deltaflayer: 5
stíhač třídy Sokhar: 10
nákladní typ 10b: 8
Počet příslušníků námořní pěchoty: 500 až 2000 k přepravě, 200 na palubě
Posádka: 800 mužů
Evakuační kapacita: 2200 civilistů
Počítačový systém: LCARS (rozhraní verze 6.0), darmocký software na ovládání naquadového reaktoru.
Zbraňové systémy: 25 phaserů typu XL, 2 odpalovače kvantových torpéd a 300 torpéd, 3 odpalovače naquadových torpéd a 200 torpéd. Replikační systém na kvantová torpéda.
Podpůrné zbraňové systémy: 26 nosičů tricobaltových střel s hyperimpulsním pohonem. Jeden nosič nese deset hlavic. Pět nosičů min, jeden nosič o dvaceti minách.
Experimentální zbraňové systémy: 3 bomby typu "Zmetek"
Zdroje energie: 1 naquadový reaktor (napájí skokový pohon)
Primární: 1 warp jádro typu 18a, 12 mikrofůzních reaktorů
Sekundární: 1 warp jádro typu 3, 3 fůzní reaktory, 27 kiridiových baterií
Cestovní rychlost: Warp 9
Maximální rychlost: Transwarp
Kritická rychlost: Prototip skokového pohonu.
Zmámé lodi: U.S.S. ARES NCC-80001
U.S.S. IAMATO NCC-80002
U.S.S. NEVADA NCC-80003
U.S.S. CONQUEROR NCC-80004
U.S.S. HERETIC NCC-80005
U.S.S. GALE NCC-80006
U.S.S. GUERRIERO NCC-80007
U.S.S. ARIZONA NCC-80008
U.S.S. ERIDANI NCC-80009
U.S.S. MARTOK NCC-80010
Předpokládaná životnost při plném nasazení: 200 let (bez možnosti refitu)
Můstek lodí třídy PaladinTady jsem Vám pro přehlednost nakreslil něco jako půdorys můstku na lodích třídy Paladin. Nejsem moc dobrý malíř tak to berte s rezervou.
1) Takzvaná "velitelská sekce". Plošinka vystupující zhruba třicet centimetrů nad podlahu. Jsou na ní umístěna křesla kapitána a druhého důstojníka. Po stranách za kapitánovým křeslem jsou dva borotaniové sloupky mající za úkol posílit integritu trupu v případě boje. Z konzole komandéra se dají ovládat senzory, zbraně a podpora života.
2) Taktická stanice. Konzola umístěná za kapitánovým křeslem odkud se dají ovládat zbraně a bezpečnostní systémy lodi.
3) Tomuto místu dali inženýři při konstrukci lodi přezdívku "pilotova jáma". Tato část můstku je půl metru pod úrovní podlahy. Z navigační konzole se dají ovládat motory, senzory krátkého dosahu a nebojové externí systémy lodi (tažný paprsek, deflektory). Ze zbývajících dvou konzolí se ovládá jen nouzové odstavení skokového pohonu nebo nastavení parametrů skoku.
4) Komunikace a vědecká stanice. Stanice komunikačního důstojníka je umístěna zády k hlavní obrazovce, dá se z ní ovládat spojení s cizímy plavidly, aktivace autodestrukční sekvence a vnitřní systémy lodi. Vědecká stanice je umístěna po levé straně (stojíte-li čelem k obrazovce) a je z ní možno ovládat senzory krátkého i dlouhého dosahu a navigace.
5) Turbovýtahy spojují můstek se zbytkem lodi. Výtah vlevo vede ze sekundárního trupu, ten druhý z primárního trupu.
6) Zasedací místnost. Místnost určená pro pravidelné porady posádky, stůl má stejný tvar jako odznaky Hvězdné Flotily. Může zde sedět všech jedenáct velitelů oddělení. Za kapitánovýmy zády, který sedí v mezi rohy, je monitor.
7) Chodba spojující výtah sekundárního trupu přímo se zasedací místností.
8) Kapitánova pracovna. (Půdorys je nakreslen se standartním vybavením, podotýkám že v McCoyově kanceláři je těžký dubový stůl. Je přibližně na stejném místě jako normální jenom trochu pootočen.)

Ošetřovna lodí třídy PaladinDalší půdorys ukazuje jak vypadá lodní nemocnice na lodích třídy Paladin
1) Hlavní chodba.
2) Přijímací místnost, rozcestí ze kterého se můžete dostat ke kanceláři hlavního lékaře a dál do nemocnice.
3) Před a pooperační oddělení kde může lékařský personál pohodlně ošetřit 40 členů posádky. V krizové situaci stoupne kapacita lodní nemocnice až na 149 raněných. Další lůžková oddělení je v případě nouze zřídit ve skladištích a tak umožnit oštření rovných 400 pacientů.
4) Kancelář šéflékaře. Na U.S.S Paladin jsou ve stěně po pravé straně dveře vedoucí do doktorvy regenrační komory. Vzhledem k tomu že šéflékař Paladina je android jedná se zároveň o jeho kajutu.
5) Chodba spojující obě lůžková oddělení a laboratoře.
6) Turbovýtah.
7) Lodní nemocnice je také vybavena vlastním transportérem který v případě nouze může přepravit zraněné členy posádky z jedné sekce do druhé (do nemocnice), nebo lodní pěchotu z bojiště. Také slouží k doplňování lékařského materiálu pokud loď zakotví a doplňuje zásoby.
8) Přípravna hlavního operačního sálu.
9) Hlavní operační sál. Šéflékař a jeho personál zde můžou provádět až tři operace najednou.
10) Sklad kde jsou uloženy chirurgické nástroje. Také je zde replikátor na přípravu léků.
11) Klonovací laboratoř ve které se dají během několika okamžiků vytvořit náhradní tělní orgány a končetiny. Bohužel ne vždy můžete naklonovat všechno.
12) Laboratoř biochemického výzkumu.
13) Hlavní biologická laboratoř.

Strojovna lodí třídy PaladinPůdorys strojovny
1) Hlavní chodba.
2) Přístupové panely k ovládání sekundárních systémů.
3) Ovládání rozvodu energie, záložní řízení lodi a podpora života. V případě že bude můstek poškozen nebo zničen může posádka ovládat celou loď ze strojovny.
4) Záložní warp jádro. V případě že bude hlavní energetická síť vyřazena druhé warp jádro bude zásobovat loď energií.
5) Hlavní warp jádro. Hlavní zdroj energie pro celou loď.
6) Naquadový reaktor. Energie pro skokový pohon.
7) Přístupové chodby z levoboku a pravoboku.
8) Turbovýtahy propojující celou loď.


Musím ještě dodat že U.S.S. PALADIN v době svého vypuštění neměl na palubě lodní pěchotu, stíhače (ani piloty), nosiče tricobaltových střel a miny. Bojové schopnosti lodi kapitána McCoye jsou tedy asi 30% normálu. Nesl však na palubě všechny tři bomby "Zmetek".

Posádky pro lodě třídy Paladin jsou cvičeny ve speciálních výcvikových táborech. Všichni členové posádky samozřejmě projdou akademií Hvězdé Flotily, ale jenom první tři roky. Poté jsou převeleni do elitních výcvikových táborů Triády. (*) Tam projdou výcvikem v používání naquadové technologie, elitním pěším výcvikem, zostřenýmy testy odolnosti, také se cvičí vyšší odolnost proti telepatii a fyzickému násilí.

Kapitáni lodí třídy Paladin musí být ve věkovém rozmezí 30-55 let (déle žijící rasy např. Vulkánci 30-120 let). Podmínkou je minimálně deset let služby bez poskvrny a bojové zkušenosti. Všichni kapitáni musí projít výcvikem speciální bojové taktiky a strategie. Pomocí telepatie je jim do mysli vložen kód k ovládání naquadových systémů lodi který se automaticky mění. (Takže Vám kapitán nikdy neřekne dvakrát stejný odpalovací kód pro naquadová torpéda.)

Projekt Paladin
Po krutostech války byl čas spočítat padlé a začít s obnovou zdevastovaného kvadrantu. Celkové ztráty činily: 5 567 980 mrtvých, 1899 zničených lodí a 120 neobyvatelných světů. Vědci Triády se spojili aby vyvinuli nový tip válečné lodě. Plavidlo silné a rychlé které mělo "napříč vesmírem směřovat ke slávě". Tak vznikl projekt Paladin. Paladinové jako rytíři byli odedávna elitní bojovou jednotkou, v době křížových výprav zasévali v oceli zakovaní rytíři smrt a zkázu do řad nepřátel.

Celá technoligie lodí třídy Paladin je založena na jednom z nejmocnějších zdrojů energie, molekule Omega a kovu zvaném Unital. Omega je využtia jako zdroj energie pro skokové jádro a jako nálož do naquadových torpéd. Slovo 'naquada' pochází z darmočtiny a znamená 'hrubá síla'.
Nyní podrobně probereme veškeré důežité systémy standartního Paladina.
Asi nejdůležitějším systémem je skokové jádro, nebo také skokový pohon. Původní nákresy byly stejně jako prototip naquadových torpédy získány od Darmoků výměnou za informace o rase Borgů. Jedná se v podstatě o upravenou soustavu dvou deflektorů které jsou při vhodné kalibraci a dostatečném napájení energií schopny vytvořit na krátký okamžik prostorvý ohyb. Takto vzniklá anomálie je schopná propojit dvě libovolná místa ve vesmíru. Avšak již zmíněná místa od sebe nesmí být vzdálena výce jak třicet tisíc světelných let. Pokud bude tato vzdálenost překročena biť o jediný svr. nebude mít plavidlo dostatek energie k dokončení skoku a bude buď zničeno nebo navždy uvězněno v nulovém prostoru. Pro lepší přehlednost se podívejte na obrázek:
Princip skokového pohonu. Loď (A), například v kvadratnu Alfa (1) vyšle pomocí dvojice deflektorů (B) vysokoenergetický paprsek (C) který otevře prostorovou trhlinu (D). Tím vznikne tunel (E), který spojí kvadrant Alfa (1) s kvadrantem Delta (2). Loď se poté přesune tunelem (E) do kvadrantu Delta (2) a ocitne se na požadované pozici (F).

Dalším systémem založeným na molekule omega jsou naquadová torpéda. Jedná se o přepracovaný design kvantových torpéd, pohon i navigační jednotka je více méně stejná. Největší rozdíl je v tom že zatímco kvantová rotpéda jsou schopna dosáhnout maximálně sta megatun, naquadová torpéda je víc než předčí. Jsou totiž schopna explodovat až o síle 800 megatun. Jejich účinný dolet je těsně pod hranicí jedné AU (astronomické jednotky=150 000 000km). Hodí se tak k ostřelování nepřátelských linií ještě před vypuknutím samotného boje. Proto umožňují federální flotile aby se postavila několikanásobné přesile.

Obranné systémy lodí třídy Paladin jsou složeny z takzvaných 'point defense phaser' a unitalového pancéřování. Nejprve probereme pdf (point defense phaser) obranný systém. Jedná se rychlopalné fázery typu I, II nebo III napojené na speciální senzorový systém. Již zmíněný senzorový systém během boje zaznamenává nepřítelem vystřelená torpéda nebo jiné projektily a vyhodnocuje jejich nebezpečnost pro loď a posádku. Jakmile nepřítel vystřelí torpédo senzory se na něj zaměří a začnou vyhodnocovat. Hodnotí se hlavně úderná síla a nálož torpéda. Uvedu příklad:
Loď třídy Paladin se dostala do potičky s dvojicí kardassianských křižníků třídy Galor. Po několika útocích a protiútocích se křižníky stáhnou a oba dva v tu samou chvíli, každý z jiné strany, vystřelí několi torpéd. Loď vlevo vypálí tři fotonová torpéda. Loď vpravo vypálí tři tricobaltová torpéda. Pdf systém zaměří obě trojice torpéd a zhodnotí. Dojde k následujícímu výsledku: fotonová torpéda typu IX mají účinek 25 kilotun. Tricobaltová torpéda mají účinek dohromady kolem jedné megatuny. Výsledek je ten že fotonová torpéda neznamenají pro štíty Paladina takovou hrozbu jako tricobaltová. Počítač předá výsledky palebnému systému a ten zlikviduje blížící se trojici tricobaltových torpéd. Fotonová se neškodně rozpsrknou o štíty.
Jedinou nevýhodou tohoto systému je jeho poruchovost. Jakmile totiž dojde během boje k poškození senzorové matice nebo palubního pčítače pdf systém ztrácí účinost. Pak zbývá, pokud systém nevypadne, manuální ovládání.

Součástí obranných systémů je i unitalové pancéřování. Tato extrémě pevná slitina se v přírodě vyskituje jen velice zřídka, je proto od okamžiku svého objevení velice cennou surovinou. Naštěstí se na území federace nachází dvě ze čtyř známých planet, jejichž nerostné bohatství zahrnuje i unital. Unital je kov duhové barvy s povrchovou strukturou připomínající krystalky ledu. Na válečných lodích třídy Paladin byl použit na vnější plášť a kostru lodi. Je také výrazně posílen kolem klíčových systémů a míst, kterými jsou: můstek, strojovna, skladiště naquadových torpéd, impulsní pohon, warp pohon, generátor skokového bodu a navigační deflektor.

Nosiče tricobaltových torpéd dalece rozšiřují bojové možnosti lodí třídy Paladin. Vezmeme-li v potaz že jedna hlavice je maximálně nastavená na pět megatun a v celém palebném systému je 260 střel rovná se takto vzniklá úderná síla 1,3 gigatunám, což je dost na to aby jeden úder zlikvidoval populaci celé planety.

Nosiče min jsou určeny pro eliminování nepřátelského úderu. Útočící plavidlo Lví armády může tyto miny trousit za sebou nebo je rozmístit po bojišti a čekat až do nich nepřítel naletí. Možností využití tohoto bojového systému je mnoho.

Novinkou ve vývoji zbraňových systémů jsou také bomby "Zmetek". "Zmetek" je velice příhodné označení pro tak ničivou zbraň. Tyto bomby nejsou, jak by se dalo očkávat, založeny na molekule Omega, ale na látce zvané Cetrasit. Tato černě zbarvéná kapalina páchnoucí jako ropa se při styku s kapalným kyslíkem dostává do varu a teplota přesahuje 200 °C. Pokud se do směsi těšně před tím než začne docházet k sublimaci pustí elektický proud dojde k neuvěřitelně silné explozi. Jedna bomba "Zmetek" je schopná zničit veškerou hmotu v okruhu jednoho světelného roku. Přez sto vědců celé triády vyvynulo všeho všudy tři bomby tohoto tipu a všechny tři byly umístěny na ztracený Paladin.

Dále je zde maskovací systém vyrobený speciálně pro lodě třídy Paladin. Normální maskovací systémy kterými jsou vybaveny lodě třídy Defiant, Sabre a Norway spotřebovávají extrémní množství energie. Maskovaná loď je potom stěží schopna přejít na warp. Pro účely projektu Paladin federální vědci za pomoci klingonských a romulanských techniků vyvinuli nový tip maskovacího zařízení. Prototip spotřebovává méně energie, dá se hůře objevit a hlavně, maskovaná loď se schopna střílet. Avšak pouze po omezenou dobu a na omezenou vzdálenost. Maskované plavidlo je také schopno přejít na warp maximálně však dosáhne warpu 5.
NákresyDostal jsem od G. E. Frozena jeden takový pokus o nákresy, při troše snahy se z toho dá poznat o co tam jde.
Klikni! Klikni! Klikni!