Na předchozí stránku
Star Trek: Paladin - Svět - Organizace Lví armády
Uniformy Lví armády.

Aby mohla Lví armáda více méně fungovat samostatně potřebuje mít stabilní zázemí. A aby bylo zázemí stabilní je potřeba práci efektivně rozdělit. Proto jsou ty 'nejdůležitější' části roděleny do následujících sekcí:

Velení Lví armády LAC Lion Army Command
"Velení Lví armády"
Nejdůležitější instituce v armádní skupině Omega. Ve štábu zasedá deset admirálů a tři generálové kteří mají na svědomí řízení Lví armády.

Velení flotily Lví armády LAFC Lion Army Fleet Command
"Velení flotily Lví armády"
Této sekci velí z vlastního štábu všech deset admirálů kteří zasedají s ostatními v LAC.

Velení pěchoty Lví armády LAIC Lion Army Infantry Command
"Velení pěchoty Lví armády"
Pro změnu v tomto oddělení zasedají ti tři výše uvedení generálové.

Soudní oddělení Lví armády LAJAG Lion Army J.A.G.
"Soudní oddělení Lví armády"
Tato sekce řeší právnické problémy vznikající uvnitř Lví armády.

Zásobovací oddělení Lví armády LASD Lion Army Supply Department
"Zásobovací oddělení lví armády"
Jednoduše řečeno zásobování.

Politické oddělení Lví armády LAPD Lion Army Political Department
"Politické oddělení lví armády"
Tento odbor je sice malý, ale důležitý, má na starosti udržování Ideologie LA. Také zajišťuje aby se LA díky svým akcím neočerňovala v očích veřejnosti.

Vojenská policie Lví armády LAMP Lion Army Military Police
"Vojenská policie Lví armády"
Co by byla armáda bez policie?Lion Army Command

Velení Lví armády je základní stavební kámen armádní skupiny Omega. Štáb je umístěn na vesmírné stanici 636 která nese kódové označení "Doupě". Na pravidelných každoměsíčních poradách zasedá všech deset admirálů a tři generálové. Každý admirál ma na starosti jiné oddělení Lví armády, jen generálové mají na svědomí pouze pěchotu.
Složení štábu je následující:

Admirál William Telmer - vrchní velitel Lví armády
Admirál Soval - Velení flotily Lví armády
Admirál James Laroy - Velení flotily Lví armády
Admirál Samuel Becker - Politické oddělení Lví armády
Admirál William McCoy - Zásobovací oddělení Lví armády
Admirál Tristan Selvig - Zásobovací oddělení Lví armády, velitel kontrukčního střediska Lví armády
Admirál Patricia Harperová - Nouzové velení Lví armády
Admirál Gaius Patricius Sejanus - Vojenská policie Lví armády
Admirál T'Rul - Soudní oddělení Lví armády
Admirál Lee Khesso - Soudní oddělení Lví armády, styk s věřejností
Generál Worf - Velení pěchoty Lví armády
Generál Iskhander Hassan - Lehká pěchota a těžká pěchota
Generál Easia Hossa - Artilerie, motorizované oddíly


Lion Army Fleet Command

Velení flotily ma na starosti jak jinak hvězdné lodě Lví armády. Tedy jejich údržbu, zásobování a organizaci. Také se stará o nábor nových důstojníků a jejich výcvik. Pod LAFC působí v současnosti patnáct kapitánů z toho jedenáct slouží jako velitelé jednotlivých lodí Lví armády. Oni kapitáni jsou:

Kapitán Ian Leonard McCoy - velitel U.S.S. Paladin
Kapitán Jane Pollocková - velitel U.S.S. Ares
Kapitán Soval - velitel U.S.S. Iamato
Kapitán Teldarus - velitel U.S.S. Nevada
Kapitán Neyman Naranek - velitel U.S.S. Conqueror
Kapitán Johnatan Langley - velitel U.S.S. Heretic
Kapitán T'Rul - velitel U.S.S. Gale
Kapitán William Emeret Marcus - velitel U.S.S. Guerriero
Kapitán Willard Phull - velitel U.S.S. Arizona
Kapitán Alex Rikerová - velitel U.S.S. Eridani
Kapitán Michal Toman - velitel U.S.S. Martok
Kapitán Wesley Crusher - velitel Konstrukčního střediska Lví armády
Kapitán Forrest Palmer - oddělení zásobování pro U.S.S. Conqueror
Kapitán Essius Aler Ank Otian - oddělení pěchotních operací pro U.S.S. Martok
Kapitán T'Ier - oddělení prvních kontaktů


Lion Army Infantry Command

Lion Army Infantry Command
Pěchota Lví armády je podle slov admirála Beckera "Nejlépe vybaveným bojovým útvarem od dob kdy byla Federace založena.". Vrchním velielem pěchoy Lví armády byl jmenován generál, bývalý kapitán Flotily, Worf.
Generál Worf má možnost sloužit jako polní velitel, tedy vést muže v bitvě stejně tak jako jim velet bezpečně ze zázemí. Narozdíl od generála Worfa si zbývající dva nemohou vybírat. Generál Hassan má pod velením 10 000 mužů lehké a těžké pěchoty. Stručně řečeno se oddíly pěchoty skládají z:
1) Lehká pěchota - nazvaní generálem Hassanem "Kopiníci", přibližně 8 000 mužů
2) Těžká pěchota - těm se jednoduše říká, mariňáci, (LAMC, Lion Army Marine Corps), přibližně 2 000 mužů
3) Navy SEAL - výsadkové jednotky mající svůj původ ve dvacátém století na Zemi, přibližně 2 100 mužů
4) Rangers - výsadkové nebo k průzkumu určené oddíly, přibližně 2 100 mužů

Všechno co má ve Lví armádě kola spadá pod velení generálky Easie Hossa. Jedná se o:
1) Tankové oddíly - jedná se o staré dobré tanky, BVP, OT a zbytek motoparku který je důležitý pro zásobování oddílů
2) Dělostřelectvo - k tomu snad není co dodávat


Lion Army J.A.G.

Lion Army J.A.G.
Soudní oddělení Lví armády má velice prostý úkol, jestliže se některý z důstojníků sloužící v LA prohřeší přestupkem proti předpisům dostane se do rukou právníků a bude postaven před soud. Soudní oddělení se skládá ze dvou složek:
1) Vojenská sekce - má za úkol řešit problémy vzniklé v bojových složkách armády, také pod ní částečně spadá LAMP, tedy Vojenská policie
2) Civilní sekce - ta řeší konflikty vznikající mezi LA a okolím, tedy Federací a Hvězdnou flotilou


Lion Army Supply Department

Pokud má nějaká vojenská síla slavit úspěchy můsí mít odbré zázemí. A k tomu je tu zásobování. LASD dodává zásoby a vybavení jednotkám, ať už pozemním nebo vesmírným, Lví armády. Také spravuje konstrukční středisko ve kterém se vyrábí zbraně a opravují lodě.


Lion Army Political Department

Lion Army Political Department
Politické oddělení je součástí Lví armády pouze na nátlak admirála Beckera. Na první pohled se může zdát že Je to zbytečnost, ale LAPD zajišťuje by LA nebyla očerňována v očích veřejnosti. Což znamená že pokud dojde k incidentu který by mohl znamenat poškození pověsti LA toto oddělení ho vyřeší. Lví armáda má působit jako elitní jednotka v obranných složkách Federace a jakékoliv očerňování nebo zesměšňování může poškodit její důvěryhodnost a víru civilního lidu a Hvězdné flotily v bojeschopnost.


Lion Army Military Police

Vojenská policie řeší problémy vznikající uvnitř Lví armády. Jako každá policie je i tato rozdělena do podsložek. Je zde oddělení vražd, protidrogové, protiteroristické atd.